COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E GRADUADOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

ASISTENCIA A REUNION PIC COA XERENCIA CATASTRO OURENSE

Asistimos convidados polo Xerencia Territorial de Catastro de Ourense por ser punto PIC, á reunión xunto con outros colexios profesionais que dispoñen tamén dos mesmos servizos, que son o de Arquitectos Técnicos e o de Enxeñeiros Industriais de Ourense. O motivo da mesma foi de posta ao día das ferramentas que ofrece á páxina do catastro así como das súas aplicacións: descarga de planos antiguos, documentos de presentación de colindantes contraditorios, o coñecemento de mapa de xestión e da súa utilidade, a presentación da Catastro App, entre outros temas de interés…

https://www.catastro.hacienda.gob.es/…/catastroapp.html

#enxeñeirosagricolas#agricolasourense#enxeñeirosdorural