COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E GRADUADOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

Baixas

Solicita a túa baixa

Para solicitar a túa baixa colexial é indispensable facer chegar ao colexio o orixinal ou escaneado no e-mail, acompañada dun documento (cabeceira nómina, vida laboral ou tarxeta de desemprego, segundo proceda), sempre anteriormente ás seguintes datas:

  • Antes do 15 de marzo (para facerse efectivo o 30 de marzo)
  • Antes do 15 de xuño (para facerse efectivo o 30 de xuño)
  • Antes do 15 de setembro (para facerse efectivo o 30 de setembro)
  • E antes do 15 de decembro (para facerse efectivo o 30 de decembro)

Nota: independientemente de cando firmes a túa baixa estarás colexiado ata o final do trimestre abonado.

Tes algunha dúbida?

Fainos a túa consulta