COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E GRADUADOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

Asemblea Xeral do Colexio de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense

O Colexio de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense celebrou a súa Asemblea Xeral o pasado venres 24 de maio ás 19:30 en primeira convocatoria. O evento tivo lugar no salón de actos do edificio da Xunta de Galicia, coñecido popularmente como a «Casa de Chocolate».

A asemblea contou coa presenza de destacados membros da directiva do colexio, incluíndo ao presidente Manuel Rojo, a vicesecretaria Nazaret Álvarez Freire, quen substituíu ao secretario Miguel Viso, o vicepresidente Pepe Paz Paz e a tesoureira Gloria Bernardez Beltrán.

Durante a sesión, aprobáronse varios puntos importantes para a xestión e funcionamento do colexio. En primeiro lugar, procedeuse á aprobación da acta da asemblea anterior, a cal foi ratificada por unanimidade dos asistentes.

A continuación, presentouse e aprobou a memoria de actividades correspondente ao ano 2023. Este informe detallou as diversas accións e proxectos levados a cabo polo colexio, destacando os logros e avances no campo da enxeñería agrícola en Ourense. A memoria subliñou o compromiso do colexio coa formación continua, o apoio á innovación e a colaboración con outras institucións e entidades do sector.

O informe económico de 2023 tamén foi presentado e aprobado durante a asemblea. Gloria Bernardez Beltrán, tesoureira do colexio, expuxo con detalle as contas do exercicio anterior, asegurando a transparencia e solidez financeira da organización. Este informe reflectiu unha xestión económica responsable e eficiente, garantindo a sustentabilidade das actividades e proxectos do colexio.

A Asemblea Xeral concluíu cun intercambio de ideas e suxestións entre os colexiados, fomentando a participación activa e o compromiso de todos os membros no desenvolvemento e fortalecemento da enxeñería agrícola na rexión.

O Colexio de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense agradece a todos os asistentes a súa participación e apoio continuo, reafirmando o seu compromiso coa excelencia e a mellora constante da profesión.