COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E GRADUADOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

Comisión executiva

Presidente

Manuel Rojo López

Vicepresidente

José Paz Paz

Secretario

Miguel A Viso Diéguez

Tesoureira

Gloria Bernardez Beltrán

Vicesecretaria

Nazaret Álvarez Freire

Vicetesoureira

Natalia Gallego Dacosta

Vogal 1º

Luis J. Álvarez Ferro

Vogal 2º

Xosé Carballido Presas

Vogal 3º

Enrique González López

Vogal 4º

Isabel Delgado Outeiriño

Vogal 5º

Luis Manuel Galego García