COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E GRADUADOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

Xornada de Valoración Agraria

Tras a celebración de esta Xornada de Valoración que organizamos dende o Colexio Colegio Ingenieros Agrícolas de Ourense, de gran interés profesional para os asistentes, no que tanto para actualizarnos como para adquirir novos coñecementos, nos resultou tan beneficiosa. Tan só nos queda agradecer aos poñentes que pola súa calidade profesional, nos souberon transmitir e facer tan amena cada un dos temas a tratados, agradecemos a Manuel González Sarria (Ex funcionario do XEG), a Manuel Junco Ruiz (Xerente Territorial de Catastro), a Jesús Carlos García Rguez (Enxeñeiro Agricola-Traballador de Applus) e a Oscar Peña López (Enxeñeiro do Xurado de Expropiación de Galicia) a todos eles grazas por compartir con nós o seu saber sobre este tema das Valoracións.

#agricolasourense#enxeñeirosagricolas#enxeñeirosdorural