COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E GRADUADOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

Publicación no DOGA

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 18 de xullo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas para os gastos notariais e de inmatriculación rexistral de predios agroforestais obxecto de permutas de especial interese agrario, en réxime de concorrencia non competitiva, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR709B).      

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231013/AnuncioO90-041023-0002_gl.html