COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E GRADUADOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

Normas de Visado do Colexio de Ourense

Nestas normas publicadas polo colexio en febreiro do 2005, permanecen en vigor as normas referidas a Informes, Medicións, Valoracións e Anexos. Posto que os Proxectos e os Certificados final de obra rexense polo CTE e os Anteproxectos polo guión que regula Urbanismo.