COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E GRADUADOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

ANTEPROXECTOS

Os Anteproxectos redactánse conforme o guión emitido por Urbanismo, dando cumpriemnto conforme os epigrafes dos puntos a tratar, planos que se deben adxuntar así como a documentación requerida.