novas

 COLABORADORES SOCIAIS


Recentemente o Colexio Enxeñeiros Agricolas de Ourense e a Axencia Tributaria de Galicia  subscribimos convenio de colaboración para que os colexiados do COITAOurense pudesen acceder e tramitar  as xestións ante a Atriga como Colaboradores Sociais o que os fan representantes de terceiros nos trámites ante Facenda como sucesións, transmisión patrimonias, actos xurídicos documnetadospagos de taxas, documentos sucesorios....Todo o que un Enxeñeiro Agricola che poida tramitar!!

© Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense - Todos os dereitos reservados - AVISO LEGAL
C/ Cardenal Quevedo n° 25, entlo. Izda. 32004 Ourense Telf. e Fax: 988 239 521 E-Mail: colegio@agricolasourense.com      Facebook do Coita
Diseñado y desarrollado por ACV Galaica