novas

 CONVOCATORIA ELECCIÓNS DO COETA-OURENSE

Como xa sabedes tras a publicación no D.O.G do pasado 16 de febreiro no que se publicou o  DECRETO 16/2017, do 2 de febreiro, polo que se crea o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas de Ourense por segregación do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas da Coruña, Pontevedra e Ourense. Segundo a Disposición transitoria única. Asemblea constituínte

A Delegación de Ourense do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas da Coruña, Pontevedra e Ourense, no prazo de seis meses a partir da entrada en vigor deste decreto, deberá convocar unha asemblea xeral extraordinaria que terá o carácter de asemblea constituínte do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas de Ourense, á que deberán convocar a todos os colexiados con domicilio na provincia de Ourense, que deberá elaborar e aprobar os estatutos de Colexio e elixir os membros dos seus órganos de goberno. CIRCULAR INFORMATIVA -ELECCIÓNS COITAOUCALENDARIO ELECTORALESTATUTOS DE REGULAMENTO

© Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense - Todos os dereitos reservados - AVISO LEGAL
C/ Cardenal Quevedo n° 25, entlo. Izda. 32004 Ourense Telf. e Fax: 988 239 521 E-Mail: colegio@agricolasourense.com      Facebook do Coita
Diseñado y desarrollado por ACV Galaica