novas

 FUNDACION PARA LA INGENIERIA AGRONOMICA (COI-AGRONOMOS DE LEVANTE)


Oferta un curso: DIC Y Estudios de Integración Paisajistica. Las Construcciones en suelo no urbanizable. Se impartirá en E.T.S.I.A de U.P.V del 24 de junio al 9 julio de 2008
© Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense - Todos os dereitos reservados - AVISO LEGAL
C/ Cardenal Quevedo n° 25, entlo. Izda. 32004 Ourense Telf. e Fax: 988 239 521 E-Mail: colegio@agricolasourense.com      Facebook do Coita
Diseñado y desarrollado por ACV Galaica